THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 1579228
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2018 - 2019 9/20/2018 11:25:04 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


BÁO CÁO

CÔNG TÁC THU, CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH SỐ 1 SEN THỦY NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ quyết định số 900/QĐ-GD&ĐT ngày 18/9/2018 của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về việc ban hành kế hoạch kiểm tra trường học năm học 2018-2019.

Căn cứ quyết định số 901/QĐ-GD&ĐT ngày 18/9/2018 của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về việc thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề “Quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngoài quy định năm học 2018-2019”.

Căn cứ kế hoạch số 902/KH-GD&ĐT ngày 18/9/2018 của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về kế hoạch kiểm tra chuyên đề Quản lý và sử dụng  các khoản thu, chi ngoài quy định năm học 2018-2019.

Trường TH số 1 Sen Thủy báo cáo công tác thu, chi các khoản đóng của học sinh trong đơn vị như sau:

1.    Thực trạng của đơn vị đầu năm học 2018-2019.

Năm học 2018-2019 trường Tiểu học số 1 Sen  Thủy có 13  lớp 13 phòng học.  Nội thất bàn ghế các phòng học đã cũ, máy tính phòng Tin học đang còn thiếu, màn hình Ti vi còn ít cần được mua sắm thêm.

2. Công tác triển khai của đơn vị về việc thu nộp năm học 2018-2019.

Đơn vị đã tuân thủ Công văn hướng dẫn 480/GD&ĐT ngày 19/6/2018 theo các bước:

Bước 1.Nhà trường xây dựng kế hoạch, trình xin ý kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh, UBND xã.

Bước 2: Phát phiếu xin ý kiến cha mẹ học sinh

Bước 3: Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi xin ý kiến Ban đại diện cha me hoc sinh, trình UBND xã phê duyệt.

Bước 4: Công khai các khoản thu học sinh đóng góp Bằng các hình thức:

- Công khai trước cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm.

- Công khai trên Website trường.

Bước 5: Triển khai thu nộp

Bước 6: Báo cáo các khoản thu.

3. Công tác phối hợp thực hiện Quyết định 2851/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phổ biến nội dung Quyết định 2851/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh ; Hướng dấn lập kế hoạch thu chi.

4. Các khoản học sinh tham gia đóng góp trong nhà trường năm học 2018-2019/học sinh/năm học (Cập nhật đầy đủ những khoản mà học sinh phải đóng tiền để tham gia các nội dung dưới đây theo thực tế tại đơn vị, dù nhà trường không đứng ra thu thì cũng phải biết để quản lý, giám sát).

 

TT

CÁC KHOẢN THU

TIỀN/NĂM

THỜI ĐIỂM THU

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

 1

Nước uống 

 130.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

Nhà trường

 

 2

 Làm quen với tiếng Anh khối 1,2

 270.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

Nhà trường

 

 3

 Phù hiệu, sổ liên lạc, thẻ bạn đọc

 30.000

Tháng 9

Nhà trường

 

 4

 Tiền bảo vệ trường

 60.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

Nhà trường

 

 5

 Xã hội hóa giáo dục

300.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

 Nhà trường và BĐDCMHS

 

6

Bảo hiểm y tế

 

 

 Nhà trường

 

*

HS lớp 1

656.775

Tháng 9

 

15 tháng

**

HS lớp 2,3,4,5

525.420

Tháng 12

 

12 tháng

7

Tin học tiểu học khối 3,4,5

300.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

Nhà trường

8

Tăng cường tiếng anh khối 3,4,5

12.000đ/buổi

Thu theo buổi

Nhà trường

9

Quỹ đội

20.000

Tháng 9

TPT

10

Quỹ BĐDCMHS

150.000

Tháng 9/2018 Tháng 1/2019

HCMHS

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

* Dự ước tổng số tiền mà phụ huynh phải đóng góp trong cả năm học:

- Học sinh lớp 1: 1.616.000 đồng/học sinh

- Lớp 2: 1.485.000 đồng/học sinh

- Lớp 3,4,5: 1.515.000 đồng/học sinh

* Số tiền cha mẹ học sinh phải đóng góp đầu năm học:

- Học sinh lớp 1: 1.100.000 đồng/học sinh

- Lớp 2: 1.000.000 đồng/học sinh

- Lớp 3,4,5: 1.000.0000 đồng/học sinh

5. Việc công khai trong cơ sở giáo dục.

5.1. Trên website: Đã thực hiện công khai.

5.2. Tại các phòng học, Phòng HĐSP: Đã thực hiện công khai.

5.3.Phổ biến trong cuộc họp phụ huynh (hoặc phát về cho học sinh, phụ huynh): Phổ biến trong cuộc họp phụ huynh, phát giấy cho phụ huynh.

5.4. Hình thức công khai khác: Không

6. Đánh giá:

6.1. Ưu điểm:

Các khoản thu thực hiện theo đúng quy định của Phòng GD-ĐT, UBND huyện và UBND tỉnh, không có khoản thu gây thắc mắc đối với phụ huynh. Mỗi khoản thu có dự toán thu-chi rõ ràng; được sự cho phép của UBND xã và sự đồng thuận của phụ huynh trong nhà trường.

Nhà trường đã tiến hành họp và xin ý kiến toàn thể phụ huynh trong nhà trường về các khoản thu nộp.

6.2. Tồn tại

6.3. Kiến nghị, đề xuất

Trên đây là báo cáo xin gửi đến đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT để biết, chỉ đạo./.

Sen Thủy, ngày   18 tháng 9 năm 2018

                                                                          HIỆU TRƯỞNG           

 

 

 

 

                                                                                                 Lê Đức Huấn


PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG TH SỐ 1 SEN THỦY

KẾ HOẠCH THU NỘP CÁC KHOẢN NĂM HỌC 2018-2019

Đơn vị: Trường TH số 1 Sen Thuỷ

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

1

XHH Giáo dục

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

 

2

Nước uống (Khoáng Bang)

130.000 

130.000 

130.000 

130.000 

130.000 

 

3

Tin học

 

 

300.000 

300.000 

300.000 

 

4

Anh văn 1,2

270.000 

270.000 

 

 

 

 

5

Tăng cường tiếng Anh 3,4,5

 

 

12.000/

buổi/tuần

12.000/

buổi/tuần

12.000/

buổi/tuần

 

6

BHYT học sinh

656.775 

525.420 

525.420 

525.420 

525.420 

 

7

Thẻ học sinh, phự hiệu, Thẻ bạn đọc, sổ liờn lạc

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

 

8

Bảo vệ trường

60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

60.000 

 

9

Quỹ đội

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

 

10

Quỹ BĐDCMHS

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

150.000 

 

 Hạn đợt 1 chậm nhất  ngày 30/10/2018: Khối 1 nộp  1.050.000đ/em. Khối 2,3,4,5: 650.000đ/em

          Hạn nộp đợt 2 ngày 30/3/2018: nộp số tiền còn lại

                  Ngày 13 tháng 7 năm 2018

UBND xã Sen Thủy

Hiệu trưởng

Hội trưởng HPH

Kế toán

Lê Đức Huấn

Lê Văn Vũ

Phạm Thị Thảo

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đức Luận
Đinh Đức Luận
Hiệu trưởng
Trần Thị Trang Nhung
Trần Thị Trang Nhung
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3953193 - Email: thso1senthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com