THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 26
Số lượt truy cập: 2018945
QUẢNG CÁO
Kê hoạch năm học
    - Kế hoạch phòng chống lụt bão năm học 2019-2020

   - KIỂM  ĐỊNH CLGD NĂM 2020


KẾ HOẠCH THÁNG


Tháng 9

- Đánh giá HĐ tháng 8, KH tháng 9/2019

Tháng 02

- Kế hoạch kiểm tra CĐ, KT toàn diện tháng 02/2020

-Đánh giá HĐ tháng 01 kH tháng 02/2020

Tháng 10

- Đánh giá HĐ tháng 9, KH tháng 10/2020

- Kế hoạch kiểm tra CĐ và KT toàn diện tháng 10/2019

Tháng 3

- Đánh giá tháng 3 KH tháng 4/2020

Tháng 11

- Đánh giá HĐ tháng 10, KH tháng 11/2019

- KH kiểm tra CĐ và KT toàn diện tháng 10/2019

Tháng 4,5

- Đánh giá HĐ tháng 4, KH tháng 5/2020

- Kế hoạch KT chuyên đề tháng 5/2020

Tháng 12/2019

- Đánh giá HĐ tháng 11,KH tháng 12/2019

- KH kiểm tra CĐ và KT toàn diện tháng 12/2019

Tháng 6,7/2020

-Đánh giá HĐ tháng 5, KH tháng 6,7/2020

- Kế hoạch KT chuyên đề tháng 6,7/2020

Tháng 1/2020

- KH kiểm tra CĐ và KT toàn diện thang 01/2020

- Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

Tháng 8/2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần: 1

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

Tuần: 21

(Từ 20/01 đến 01/02 năm 2020

Tuần: 2

(Từ 02 đến 08/9 năm 2019)

Tuần:   (Nghỉ phòng dịch từ 

ngày 04/02 đến 03/5/2020)


Tuần: 3

(Từ ngày 09 đến 15/9 năm 2019)

Tuần: 22

(Từ 04/5 đến 10/5 năm 2020)

Tuần: 4

(Từ 16/9đến 22/9năm 2019)

Tuần: 23

(Từ 11/5 đến 17/5 năm 2020)

Tuần: 5

(Từ  23/9đến 29/9 năm 2019)

Tuần: 24

(Từ 18/5 đến 24/5 năm 2020)

Tuần: 6

(Từ 30/9 đến 06/10 năm 2019)

Tuần: 25

(Từ 25/5 đến 31/5 năm 2020)

Tuần: 7

(Từ 07/10 đến 13/10 năm 2019)

Tuần: 26

(Từ 01/6 đến 07/6năm 2020)

Tuần: 8

(Từ 14/10 đến 20/10 năm 2019)

Tuần: 27

(Từ 8/6 đến 14/6 năm 2020)

Tuần: 9

(Từ 21/10 đến 27/10 năm 2019)

Tuần: 28

(Từ 15/6 đến 21/6 năm 2019)

Tuần: 10

(Từ 28/10 đến 03/11năm 2019)

Tuần: 29

(Từ  22/6 đến 28/6 năm 2020)

Tuần: 11

(Từ 04/11đến 10/11 năm 2019)

Tuần: 30

(Từ 29/6 đến 05/7 năm 2020)

Tuần: 12

(Từ 11/11 đến 17/11 năm 2019)

Tuần: 31

(Từ 6/7đến 12/7năm 2020)

Tuần: 13

(Từ 18/11đến 24/11năm 2019)

Tuần: 32

(Từ 13/7 đến 19/7 năm 2020)

Tuần: 14

(Từ 25/11đến 01/12 năm 2019)

Tuần: 35

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 15

(Từ 02/12 đến 08/12 năm 2019)

Tuần: 36

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 16

(Từ 09/12 đến 15/12 năm 2019)

Tuần: 37

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 17

(Từ 16/12 đến 22/12 năm 2019)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 18

(Từ 23/12 đến 29/12 năm 2019)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần ôn tập, KT

(Từ 30/12/2019 đến 05/01 năm2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 19

(Từ 06 đến 12/01 năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 20

(Từ 13 đến 19/01 năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ...................     năm 2020)

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đức Luận
Đinh Đức Luận
Hiệu trưởng
Trần Thị Tân
Trần Thị Tân
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3953193 - Email: thso1senthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com