THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 49
Số lượt truy cập: 1635219
QUẢNG CÁO
Kê hoạch năm học
- Phân công phần hành 2019-2020
Quy chế chuyên môn  năm học 2019-2020 
Kê hoạch dạy hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể 2019-2020
- Kế hoạch dạy bơi an toàn năm học 2019-2020


KẾ HOẠCH THÁNG


- Đánh giá tháng 8, KH tháng 9/2019

Đánh giá tháng 1 KH Tháng 2

- Đánh giá tháng 9,KH tháng 10/2019

Tháng 3

- Đánh giá tháng10, KH tháng 11/2019

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5

Tháng 1/2020

Tháng 6,7,8/2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần: 1

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

Tuần: 22

(Từ ... đến ....  năm 2020

Tuần: 2

(Từ 02/9 đến 08/9năm 2019)

Tuần: 23

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 3

(Từ 09/9 đến 15/9năm 2019)

Tuần: 24

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 4

(Từ 16/9 đến 22/9năm 2019)

Tuần: 25

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 5

(Từ 23/9 đến 29/10 năm 2019)

Tuần: 26

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần 6

(Từ 30/10 đến 06/10 năm 2019)

Tuần: 27

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 7

(Từ  07/10đến 13/10 năm 2019)

Tuần: 28

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 8

(Từ 14/10 đến20/10 năm 2019)

Tuần: 29

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 9

(Từ 21/10 đến 27/10năm 2019)

Tuần: 30

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 10

(Từ 28/11 đến 03/11 năm 2019)

Tuần: 31

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 11

(Từ 04/11 đến 10/11 năm 2019)

Tuần: 32

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 12

(Từ 11/11 đến 17/11  năm 2019)

Tuần: 33

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 13

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 34

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 14

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 35

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 15

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 36

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 16

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 37

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 17

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 18

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 19

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 20

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 21

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến .............................  năm 2020)


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đức Luận
Đinh Đức Luận
Hiệu trưởng
Trần Thị Trang Nhung
Trần Thị Trang Nhung
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3953193 - Email: thso1senthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com