THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 1579228
QUẢNG CÁO
Kê hoạch năm họcKẾ HOẠCH THÁNG


- Đánh giá HĐ tháng 9, KH tháng 10/2019

Đánh giá HĐ tháng 2, KH tháng 3/2020

Tháng 10

Tháng 3

Tháng 11

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 5

Tháng 1/2020

Tháng 6,7,8/2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần: 1

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

Tuần: 22

(Từ ... đến ....  năm 2020

Tuần: 2

(Từ ngày 03/9 đến 07/9 năm 2019)

Tuần: 23

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 3

(Từ ngày 09/9 đến 15/9 năm 2019)

Tuần: 24

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 4

(Từ ngày 16/9 đến 21/9 năm 2019)

Tuần: 25

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 5

(Từ ngày 23/9 đến 29/9 năm 2019)

Tuần: 26

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 6

(Từ ngày 30/9 đến 4/10 năm 2019)

Tuần: 27

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 7

(Từ ngày 7/10 đến 13/10 năm 2019)

Tuần: 28

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 8

(Từ ngày 14/10 đến 19/10 năm 2019)

Tuần: 29

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 9

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 30

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 10

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 31

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 11

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 32

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 12

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 33

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 13

(Từ ... đến ....  năm 2019)

Tuần: 34

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 14

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 35

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 15

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 36

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 16

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 37

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 17

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 18

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 19

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 20

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần: 21

(Từ ... đến ....  năm 2020)

Tuần:

(Từ ... đến .............................  năm 2020)


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Đinh Đức Luận
Đinh Đức Luận
Hiệu trưởng
Trần Thị Trang Nhung
Trần Thị Trang Nhung
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SEN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3953193 - Email: thso1senthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com